Phân biệt đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

Đăng bởi Phương Giang vào lúc 03/07/2017

Đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X - "Gà cùng một mẹ nhưng vẫn khác nhau"

Từ lâu Garmin đã là một trong những thương hiệu đồng hồ thể thao hàng đầu, giành được nhiều tin yêu của những vận động viên chuyên nghiệp lẫn người đam mê thể thao. Và Garmin Fenix 5 Series là một trong những thiết bị ấn tượng nhất trong thời gian gần đây.

 đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

Mặc dù đều là đồng hồ GPS với nhiều tính năng hữu ích, nhưng Garmin Fenix 5 Series cũng khác nhau không chỉ ở kích thước, trọng lượng, giá cả. Và sau đây TechWear sẽ đứng ra phân biệt Fenix 5, 5S và 5X để hỗ trợ mọi người đưa ra được lựa chọn đâu là chiếc đồng hồ thể thao phù hợp nhất và ưng ý nhất.

Garmin Fenix 5 - Đồng hồ Premium Multisport GPS với cảm biến nhịp tim quang học từ cổ tay

 đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

Garmin Fenix 5S - Đồng hồ Advanced Multisport với quai đeo nhỏ gọn hơn

 đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

Garmin Fenix 5X - Đồng hồ Ultimate Multisport với cảm biến nhịp tim từ cổ tay và bản đồ lộ trình đa sắc

 đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

GENERAL fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Lens Material glass or sapphire crystal glass or sapphire crystal sapphire crystal
Bezel Material stainless steel stainless steel stainless steel
Case material fiber-reinforced polymer fiber-reinforced polymer fiber-reinforced polymer
QuickFit™ watch band compatible yes (22 mm) yes (20 mm) yes (26 mm)
Strap material silicone or steel silicone, suede or steel silicone or steel
Physical size 47 x 47 x 15.5 mm 42 x 42 x 15 mm 51 x 51 x 17.5 mm
Weight silicone band: 85 g
metal band: 156 g
silicone band: 67 g
metal band: 125 g
silicone band: 98 g
metal band: 196 g
Water rating 10 ATM 10 ATM 10 ATM
Battery type rechargeable lithium-ion rechargeable lithium-ion rechargeable lithium-ion
Display type sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP)
Display size 1.2” (30.4 mm) diameter 1.1” (27.94 mm) diameter 1.2” (30.4 mm) diameter
Display resolution 240 x 240 pixels 218 x 218 pixels 240 x 240 pixels
Color display ✔️ ✔️ ✔️
Battery life Smart mode: Up to 2 weeks
GPS/HR mode: Up to 24 hours
UltraTrac™ mode: Up to 60 hours without wrist heart rate
Smart mode: Up to 9 days
GPS/HR mode: Up to 14 hours
UltraTrac™ mode: Up to 35 hours without wrist heart rate
Smart mode: Up to 12 days
GPS/HR mode: Up to 20 hours
UltraTrac™ mode: Up to 35 hours without wrist heart rate
Memory/history 64 MB 64 MB 16 GB

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG ĐỒNG HỒ

CLOCK FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Time/date ✔️ ✔️ ✔️
GPS Time Sync ✔️ ✔️ ✔️
Automatic daylight saving time ✔️ ✔️ ✔️
Alarm clock ✔️ ✔️ ✔️
Timer ✔️ ✔️ ✔️
Stopwatch ✔️ ✔️ ✔️
Sunrise/sunset times ✔️ ✔️ ✔️
Face It™ watch face creator ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

CẢM BIẾN

SENSORS fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
GPS ✔️ ✔️ ✔️
GLONASS ✔️ ✔️ ✔️
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor ✔️ ✔️ ✔️
Barometric altimeter ✔️ ✔️ ✔️
Compass ✔️ ✔️ ✔️
Gyroscope ✔️ ✔️ ✔️
Accelerometer ✔️ ✔️ ✔️
Thermometer ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG THÔNG MINH HÀNG NGÀY

DAILY SMART FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Connectivity Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® with sapphire editions Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® with sapphire editions Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® with sapphire editions
Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) ✔️ ✔️ ✔️
Smart notifications ✔️ ✔️ ✔️
Calendar ✔️ ✔️ ✔️
Weather ✔️ ✔️ ✔️
Music controls ✔️ ✔️ ✔️
Find my Phone feature ✔️ ✔️ ✔️
VIRB® remote ✔️ ✔️ ✔️
Smartphone compatibility iPhone®, Android™, Windows® iPhone®, Android™, Windows® iPhone®, Android™, Windows®
Compatible with Garmin Connect™ Mobile ✔️ ✔️ ✔️
Find My Watch feature ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG

ACTIVITY TRACKING FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Step counter ✔️ ✔️ ✔️
Move bar  ✔️ ✔️ ✔️
Auto goal ✔️ ✔️ ✔️
Sleep monitoring ✔️ ✔️ ✔️
Calories burned ✔️ ✔️ ✔️
Floors climbed ✔️ ✔️ ✔️
Distance traveled ✔️ ✔️ ✔️
Intensity minutes ✔️ ✔️ ✔️
TrueUp™ ✔️ ✔️ ✔️
Move IQ™ ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH, LÊN KẾ HOẠCH VÀ HỖ TRỢ LUYỆN TẬP

TRAINING, PLANNING AND ANALYSIS FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
GPS speed and distance ✔️ ✔️ ✔️
Customizable data pages ✔️ ✔️ ✔️
Advanced workouts ✔️ ✔️ ✔️
Downloadable training plans ✔️ ✔️ ✔️
Auto Pause® ✔️ ✔️ ✔️
Auto scroll ✔️ ✔️ ✔️
Auto Lap® ✔️ ✔️ ✔️
Manual lap ✔️ ✔️ ✔️
Configurable lap alerts ✔️ ✔️ ✔️
Customizable alerts ✔️ ✔️ ✔️
Vibration alerts ✔️ ✔️ ✔️
Audio prompts ✔️ ✔️ ✔️
Finish time ✔️ ✔️ ✔️
Virtual Partner ✔️ ✔️ ✔️
Virtual Racer™ ✔️ ✔️ ✔️
Training Status ✔️ ✔️ ✔️
V02 max ✔️ ✔️ ✔️
Training Load ✔️ ✔️ ✔️
Training Effect (aerobic) ✔️ ✔️ ✔️
Training Effect (anaerobic) ✔️ ✔️ ✔️
Course guidance ✔️ ✔️ ✔️
Activity history on watch ✔️ ✔️ ✔️
Segments (Live, Garmin) ✔️ ✔️ ✔️
Customizable activity profiles ✔️ ✔️ ✔️
Touch and/or button lock ✔️ ✔️ ✔️
Hot keys ✔️ ✔️ ✔️
LiveTrack ✔️ ✔️ ✔️
Group LiveTrack ✔️ ✔️ ✔️
Fitness Age yes (in app) yes (in app) yes (in app)
Round-trip course creator (running/cycling)     ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG ĐO NHỊP TIM

HEART RATE FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
HR zones ✔️ ✔️ ✔️
HR alerts ✔️ ✔️ ✔️
HR calories ✔️ ✔️ ✔️
% HR max ✔️ ✔️ ✔️
% HRR ✔️ ✔️ ✔️
Recovery time ✔️ ✔️ ✔️
Auto max HR ✔️ ✔️ ✔️
HRV stress test yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
HR strap compatible yes (ANT+® and Bluetooth® Smart) yes (ANT+® and Bluetooth® Smart) yes (ANT+® and Bluetooth® Smart)
Records heart rate while swimming yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™)
HR Broadcast (broadcasts HR data over ANT+™ to paired devices) ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ CHẠY BỘ

RUNNING FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Preloaded run profiles Running, Indoor Running, Trail Running Running, Indoor Running, Trail Running Running, Indoor Running, Trail Running
GPS-based distance, time and pace ✔️ ✔️ ✔️
Running dynamics ✔️ ✔️ ✔️
Vertical oscillation and ratio yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
Ground contact time and balance  yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
Stride length (real time) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
Cadence ✔️ ✔️ ✔️
Physiological measurements ✔️ ✔️ ✔️
Performance condition ✔️ ✔️ ✔️
Lactate threshold yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
Run workouts ✔️ ✔️ ✔️
Race predictor ✔️ ✔️ ✔️
Foot pod capable ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ ĐÁNH GÔN

GOLFING FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Yardage to F/M/B ✔️ ✔️ ✔️
Yardage to layups/doglegs ✔️ ✔️ ✔️
Measures shot distance ✔️ ✔️ ✔️
Digital scorecard ✔️ ✔️ ✔️
Stat tracking ✔️ ✔️ ✔️
Garmin AutoShot™ ✔️ ✔️ ✔️
Auto CourseView updates     ✔️
Green View with manual pin position ✔️ ✔️ ✔️
Hazards and course targets ✔️ ✔️ ✔️
TruSwing™ compatible ✔️ ✔️ ✔️
Round timer/odometer ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG TÁI THIẾT LẬP HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

OUTDOOR RECREATION FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Preloaded outdoor recreation profiles Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical
Point-to-point navigation ✔️ ✔️ ✔️
Bread crumb trail in real time ✔️ ✔️ ✔️
Back to start ✔️ ✔️ ✔️
TracBack® ✔️ ✔️ ✔️
UltraTrac™ mode yes yes yes
Around Me mode     ✔️
Elevation profile ✔️ ✔️ ✔️
Distance to destination ✔️ ✔️ ✔️
Barometric trend indicator ✔️ ✔️ ✔️
Storm alert ✔️ ✔️ ✔️
Trail run auto climb ✔️ ✔️ ✔️
Vertical speed ✔️ ✔️ ✔️
Total ascent/descent ✔️ ✔️ ✔️
Preloaded topographical maps     ✔️
Future elevation plot     ✔️
Downloadable cartography support     ✔️
Compatible with BaseCamp™ ✔️ ✔️ ✔️
GPS coordinates ✔️ ✔️ ✔️
Projected waypoint ✔️ ✔️ ✔️
Sight 'N Go ✔️ ✔️ ✔️
Area calculation yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™)
Hunt/fish calendar yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™)
Sun and moon information yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™) yes (via Connect IQ™)
Dual grid coordinates ✔️ ✔️ ✔️

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ ĐẠP XE

CYCLING FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Preloaded cycling profiles Biking, Indoor Biking, Mountain Biking Biking, Indoor Biking, Mountain Biking Biking, Indoor Biking, Mountain Biking
Courses (compete against previous activities) ✔️ ✔️ ✔️
Bike lap and lap maximum power (with power sensor) ✔️ ✔️ ✔️
Race an activity ✔️ ✔️ ✔️
Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) ✔️ ✔️ ✔️
Interval training ✔️ ✔️ ✔️
FTP (Functional Threshold Power) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory) yes (with compatible accessory)
Strava features (Beacon, live segments) ✔️ ✔️ ✔️
Garmin Cycle Map (routable cycling-specific street map)     ✔️
Compatible with Vector™ (power meter) ✔️ ✔️ ✔️
Power meter compatible ✔️ ✔️ ✔️
Compatible with Varia Vision™ (head-mounted display) ✔️ ✔️ ✔️
Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) ✔️ ✔️ ✔️
Compatible with Varia™ lights ✔️ ✔️ ✔️
Speed and cadence sensor support (with sensor) yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors)

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X

 

TÍNH NĂNG HỖ TRỢ BƠI LỘI

SWIMMING FEATURES fēnix® 5 fēnix® 5S fēnix® 5X
Preloaded swim profiles Pool Swimming, Open Water Swimming Pool Swimming, Open Water Swimming Pool Swimming, Open Water Swimming
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) ✔️ ✔️ ✔️
Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) ✔️ ✔️ ✔️
Pool swim workouts ✔️ ✔️ ✔️
Swim efficiency (SWOLF) ✔️ ✔️ ✔️
Drill logging ✔️ ✔️ ✔️
Advanced swim features (time/distance alerts, countdown start, advanced rest timers) ✔️ ✔️ ✔️
Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) ✔️ ✔️ ✔️
Heart rate yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™)

 

đồng hồ thể thao GPS Garmin Fenix 5, 5S và 5X


Tags: Garmin
techwearVn studio youtube đánh giá smartwatch

CHIA SẺ - BÌNH LUẬN

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Techwear.VN
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Nhận nhiều ưu đãi hơn