Varia Rearview Radar

7390000.0000

- Thương Hiệu: Garmin

- Bảo hành:

ƯU ĐÃI - KHUYẾN MÃI

Varia Rearview Radar chính hãng tại việt nam

Varia Bike Radar Bundle

 • Dimensions: Radar display unit: 2.4” x 1.3” x 0.7” (60.0 x 34.0 x 19.0 mm); Tail light: 2.9” x 1.7” x 0.9" (73.0 x 44.0 x 23.0 mm)
 • Weight: Radar display unit: 1.0 oz (28.5 g); Tail light: 2.2 oz (63.5 g)
 • Modes: solid, flashing
 • Lux (headlight use only): N/A
 • Lumens: 16
 • Battery life (high power mode): 5 hours
 • ANT+®: Yes
 • Water rating: IPX7


Varia Tail Light

 • Dimensions: 2.9” x 1.7” x 0.9 (73.0 x 44.0 x 23.0 mm)
 • Weight: 2.2 oz (63.5 g)
 • Modes: Solid, flashing
 • Lux: N/A
 • Lumens: 16
 • Battery life (high power mode): 5 hours
 • Charge time: 2 hours
 • ANT+: Yes
 • Water rating: IPX7

Video

BÌNH LUẬN - ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM